Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. A?

kursy dla osk


Chcąc jeździć na jednośladzie - na motocyklu, należy uzyskać prawo jazdy kat. A. W tym celu trzeba ukończyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin państwowy. Dopuszczone są do niego osoby w wieku od 24 lat, a w przypadku posiadania od co najmniej dwóch lat prawa jazdy kat. A2 - od 20 lat. Jak wygląda sam egzamin?

Egzamin teoretyczny

Pierwszym etapem egzaminu na prawo jazdy kat. A jest część teoretyczna, sprawdzająca wiedzę kandydata w zakresie zasad przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożeń z nim związanych, obowiązków kierowcy oraz postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Teoretyczny egzamin na prawo jazdy przeprowadzany jest w formie elektronicznej, na komputerze, w ośrodku egzaminacyjnym. Obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Egzamin trwa 25 minut i pozwala na zdobycie 74 punktów. Wystarczy 68 punktów, aby zaliczyć go pozytywnie. Do przygotowania się do tego egzaminu warto zaopatrzyć się w testy na kategorię A.

Egzamin praktyczny

Praktyczna część egzaminu na motocyklowe prawo jazdy składa się z dwóch części - manewrów na placu przy ośrodku egzaminacyjnym oraz jazdy w ruchu drogowym.
Na placu manewrowym osoba egzaminowana musi wykonać kilka zadań:
• sprawdzić stan techniczny pojazdu,
• wykonać jazdę po łukach w kształcie ósemki,
• wykonać slalom wolny i szybki,
• wykonać manewr ominięcia przeszkody,
• ruszyć z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Ostatnim zadaniem jest hamowanie awaryjne, ale niekoniecznie jest ono realizowane na placu manewrowym. Egzaminator może zadecydować o nakazaniu osobie zdającej egzamin na prawo jazdy kat. A wykonanie hamowania awaryjnego w ruchu drogowym. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zadań na placu manewrowym przychodzi czas na wyjazd na miasto. Minimalny czas trwania egzaminu praktycznego w ruchu drogowym to 25 minut. Egzaminowany wsiada na pojazd egzaminacyjny, a egzaminator porusza się za nim autem. Komunikacja pomiędzy nimi odbywa się zasadniczo drogą radiową. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, egzaminowany otrzymuje od egzaminatora kartę z zaliczeniem części praktycznych egzaminu na prawo jazdy kat. A.

Top